Video vizītes

SIA MENTAMED jau 2021. gada nogalē plāno ieviest vairākus ļoti aktuālus uz tiešsaisti un jaunākajām saziņas tehnoloģijām balstītus attālinātus pakalpojumus – medicīnas speciālistu video vizītes un konsultācijas pa tālruni, drošības pogu senioriem un pacientiem ar kustību traucējumiem.

Pandēmijas apstākļos video vizītes ir viens no optimālākajiem risinājumiem kā nodrošināt daudzām ģimenēm profesionāla medicīnas personāla pakalpojumu pieejamību. Daudzos gadījumos video vizītes ievērojami var samazināt gan laiku, gan izmaksas, nodrošinot vienādu kvalitāti salīdzinājumā ar klātienes ārsta apmeklējumu.

Ja Jums ir jautājumi mums – lūgums sazināties pa tālruņa numuriem 67 34 22 94 vai 29 24 83 68.