SOCIĀLĀ APRŪPE MĀJĀS

MENTAMED piedāvā sociālās aprūpes mājās pakalpojumu Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ, vecuma un/vai garīgu vai fizisku traucējumu dēļ nevar paši sevi aprūpēt un veikt ikdienas mājas darbus.

Kā var saņemt pakalpojumu?

Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas dzīvesvietai tuvāk esošajā Rīgas Sociālā dienesta (RSD) teritoriālajā centrā. RSD informatīvais tālrunis izziņām – 80005055, 67105048.

Tuvāka informācija:

MENTAMED darbinieki palīdzēs ar padomu! Tālruņi – 67342294, 28334476, 27003469

Aprūpes darba organizēšana – aprūpes darbu mājās veic aprūpētāji darba dienās, brīvdienās un svētku dienās, atbilstoši Rīgas Sociālā dienesta nosacījumiem vai Privātajam aprūpes mājās pakalpojuma līgumam.

Aprūpes mājās pakalpojums nodrošina:

Personas aprūpi

 • personīgās higiēnas nodrošināšanu,
 • rūpes par izskatu,
 • palīdzību nomazgāties,
 • palīdzību tualetes apmeklēšanā,
 • pozicionēšanā gultā,
 • palīdzību apģērbjoties/noģērbjoties,
 • ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšanu mājās,
 • ēdināšanu,
 • ēdiena gatavošanu vai palīdzību ēdiena gatavošanā.

Ikdienas mājas darbus un palīdzību sadzīvē

 • pārtikas produktu, medikamentu un citu nelielu pirmās nepieciešamības preču iegādi un piegādi mājās,
 • dzīvojamo telpu uzkopšanu (grīdu mazgāšanu),
 • dzīvokļa īres un komunālo maksājumu pārvaldīšanu,
 • ūdens ienešanu/iznešanu,
 • kurināmā piegādi telpās, krāsns kurināšanu u.c.
 • starpnieka pakalpojumus, lai noformētu citus sociālos pakalpojumus.