GARĪGĀ APRŪPE

Garīgā aprūpe ir profesionāls psihologa vai kapelāna morāls atbalsts cilvēkam, viņu uzklausot, sniedzot padomus un mierinājumu apjukuma brīžos, kā arī dziļās skumjās un dzīves grūtībās, kā arī pārdzīvojumos, kas saistīti ar smagām saslimšanām. Garīgā aprūpe ļauj cilvēkam sarežģītā brīdī palūkoties uz dzīvi no cita skatu punkta, saprotot, ka katrs notikums un gūtā pieredze var palīdzēt augt un attīstīties, kļūt nobriedušākam un stiprākam turpmākajos dzīves pavērsienos. 

Garīgās aprūpes darbinieki gādā par garīgo vai reliģisko vajadzību piepildījumu brīžos, kad cilvēks vai viņa tuvinieks ir saskāries ar smagu slimību, zaudējumu, pārmaiņām vai sāpēm, cenšoties atgūt garīgo labsajūtu un mieru, kā arī palīdz neapjukt dzīvē notiekošajās pārmaiņās. 

Garīgās aprūpes darbinieki nodrošina mierīgu un atvērtu vidi sarunām, uzklausīšanai bez nosodījuma vai pārmetumiem, kā arī tiek nodrošināta pilnīga konfidencialitāte

Ja Jums ir nepieciešama garīgā aprūpe, sazinieties pa tālruni 28334476 vai rakstiet e-pastā: info@mentamed.lv