PALIATĪVĀ APRŪPE MĀJĀS – MEDICĪNISKĀ APRŪPE UN PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS SAVĀ DZĪVESVIETĀ

Saslimt mēs varam katrs un jebkurā brīdī, neatkarīgi no mūsu dzīvesveida un citiem apstākļiem. Saslimt var kāds mūsu ģimenes loceklis, tuvinieks vai draugs. Nelaimes gadījums vai neārstējama slimība ir liels pārbaudījums visai ģimenei. Nekad nevar zināt un paredzēt kādi dzīves pārbaudījumi gaidāmi, tāpēc ir labi zināt, ka nav neatrisināmas situācijas un ka grūtā brīdi var saņemt atbalstu un palīdzību.

Visgrūtāk ir tad, ja šie pārbaudījumi ir saistīti ar visdārgāko, kas mums ir – ar veselību un dzīvību. Diemžēl, kad ārstu un medicīnas iespējas ir izsmeltas un cerības gandrīz zudušas, arī tad ir jāturpina dzīvot. Lielākās grūtības rodas situācijās, kad veselības stāvokļa un sāpju dēļ cilvēks vairs nav spējīgs parūpēties pats par sevi un dzīvot patstāvīgi un pilnvērtīgi. Tas var būt saistīts ar dažādām smagām traumām vai nopietnām, reizēm nedziedināmām slimībām.

Cilvēcīgi ir šādā situācijā izvēlēties būt mājās. Dažkārt tas šķiet neiespējami, tomēr daudzi cilvēki izvēlas aprūpi saņemt mājās – ierastajā vidē, esot kopā ar tuvajiem cilvēkiem. Šis laiks ir gan fiziski, gan emocionāli ļoti smags arī slimnieka tuviniekiem. Viņiem ir gan jānodrošina aprūpe, gan jāmācās sadzīvot ar mīļa cilvēka smago stāvokli un visbiežāk arī paralēli jāturpina savas ikdienas darba gaitas. Tāpēc ir nepieciešama palīdzība un atbalsts, ko var meklēt gan ģimenes lokā, gan izvēloties profesionālu palīdzību. Lai palīdzētu paliatīvo pacientu ģimenēm tikt galā ar šo sarežģīto situāciju, aprūpes pakalpojuma sniedzējs MENTAMED piedāvā nodrošināt paliatīvo aprūpi mājās.

Paliatīvā aprūpe ir specializēta medicīniskā aprūpe, kas koncentrējas uz pacienta atbrīvošanu no sāpēm, stresa un citiem nopietnas slimības simptomiem, neatkarīgi no slimības diagnozes vai stadijas. Paliatīvās aprūpes pacientiem nākas saskarties ar izaicinājumiem, ko rada slimība visos dzīves aspektos. Tas nozīmē arī to, ka paliatīvā aprūpe attiecas uz pacienta ģimenes locekļiem un aprūpētājiem.

Paliatīvo aprūpi mājās nodrošina īpaši apmācīta speciālistu komanda: ārsti, ārstu palīgi, medmāsas, sociālais darbinieks, kā arī psiholoģiskā atbalsta sniedzēji: psihologs vai kapelāns. Paliatīvās aprūpes komanda uztur kontaktu ar pacienta ārstiem, lai visi būtu vienoti aprūpes nodrošināšanas plānā. Atbalsta pakalpojumi var ietvert arī ģimenes locekļu izglītošanu par pacienta slimību, ārstēšanu un medikamentiem, atelpu aprūpētājiem, palīdzību mājās, kā arī var sniegt atbalstu transporta, ēdināšanas un iepirkšanās jautājumos, kā arī var nodrošināt pacientam tehnisko palīglīdzekļu nomu – funkcionālās slimnieku gultas, staiguļus, pretizgulējumu matračus, un citas nepieciešamās ierīces.

Paliatīvās aprūpes komandas mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti gan pacientiem, gan viņu ģimenēm, jo aprūpe koncentrējas arī uz dzīves kvalitātes uzlabošanu un komforta nodrošināšanu jebkura vecuma cilvēkiem ar nopietnām, hroniskām vai dzīvībai bīstamām slimībām. Pētījumi liecina, ka agrīna paliatīvās aprūpes pakalpojumu izmantošana var uzlabot dzīves kvalitāti pacientiem ar nopietnām slimībām, mazināt depresiju un trauksmi, palielināt pacientu un ģimenes apmierinātību ar aprūpi.

Mums rūp, lai Jūsu mīļie saņemtu labāko aprūpi un ārstēšanu, tādēļ, ja atrodaties sarežģītajā tuvinieka slimības dzīves posmā, vērsieties pie MENTAMED darbiniekiem, lai saņemtu gan praktisku, gan psiholoģisku atbalstu.