< >

Kas ir MENTAMED

SIA MENTAMED ir veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina profesionālu, kvalitatīvu un sirdssiltu aprūpi. Uzņēmums piedāvā senioru, smagi slimo pacientu un bērnu invalīdu aprūpi, rehabilitāciju un kopšanu. Kā arī onkoloģisku slimnieku un slimnieku pēc operācijas aprūpi mājās. Uzzināt vairāk >>>

Kā un kurš var saņemt pakalpojumus

Medicīnisko aprūpi mājās sniedzam pacientiem, kuri medicīnisku indikāciju dēļ nav spējīgi apmeklēt ārstniecības iestādi. Uzzināt vairāk >>>

Sociālo aprūpi mājās sniedzam cilvēkiem, kuriem vecuma vai slimības dēļ nepieciešama palīdzība aprūpē un ikdienas mājas darbos. Uzzināt vairāk >>>

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Lai saņemtu medicīnisko aprūpi mājās nepieciešams:

  • Ģimenes ārsta nosūtījums veselības aprūpei mājās vai
  • Stacionārās ārstniecības iestādes izraksts veselības aprūpei mājās

Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu sociālo aprūpi mājās persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas dzīvesvietai tuvāk esošajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā, RSD informatīvais tālrunis izziņām 80005055, 67105048.

Mūsu pieredze īsumā 

SIA MENTAMED ir uzņēmums ar 15 gadu profesionālu pieredzi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā. Uzzināt vairāk >>>

Mūsu komanda

Uzņēmuma piedāvātos pakalpojumus pacienta dzīvesvietā nodrošina īpaši apmācīta profesionāla speciālistu komanda: ārsti, ārstu palīgi, medmāsas, fizioterapeiti, ergoterapeiti, logopēdi, aprūpētāji, sociālais darbinieks, kā arī psiholoģiskā atbalsta sniedzēji – psihologs vai kapelāns.